top of page

Beste buurtbewoner, beste erfgoedliefhebber, beste passant,

 

Het Waterhof (ook gekend als Hof te Bossuit) is een stukje erfgoed in Sint-Martens-Lennik dat aan opwaardering toe is. Met de KunstBROEDERIJ lanceerden we een concept met een maatschappelijke, culturele en ecologische meerwaarde. De reacties op de plannen zijn quasi uitsluitend positief. Dank hiervoor!

 

4/1/2023 - We hebben het voorbije jaar niet stilgezeten. En toch vallen we nu noodgedwongen wél stil. De eerste stap in het vergunningenproces (een noodzakelijke functiewijziging) is immers negatief geadviseerd en dreigt verstrikt te raken in de veelheid aan stedenbouwkundige regels. Hierdoor hebben onze plannen voor dit cultuurhistorisch erfgoed nog slechts weinig slaagkans.

 

Dit is een moeilijke boodschap die we niet graag brengen. Met de KunstBROEDERIJ lag een plan op tafel dat niet met belastinggeld tot stand zou komen, maar via privéfinanciering. We wilden deze hoeve een nieuwe toekomst geven, met respect voor de erfgoedwaarde. We beseffen dat de vraag rijst wat er nu met de oude vierkantshoeve zal gebeuren. Daarop hebben we nog geen antwoord. In overleg met de gemeente - waarmee we een positieve dialoog openhouden - zullen we bekijken welke opties er overblijven. We betreuren sterk dat dit mooie stukje erfgoed nog langer leeg zal staan. Een hoeve met een groot potentieel op maatschappelijk en ecologisch vlak dreigt te verdwijnen.

 

Groeten,

Jos Sluys, initiatiefnemer

wie?

wie?

Afbeelding3.jpg
Afbeelding1.png
75988f_a1b13a9fafa2437a9ffc802f70853a9b_mv2.jpg
Simulatie II - Facade.jpg
wat?

wat?

De vierkantshoeve staat open en bloot in het landschap. Dat is wat deze hoeve al jaar en dag typeert en haar tot herkenningspunt maakt. De esthetiek van de hoeve heeft een heel krachtige beeldwaarde in de omgeving.

De landbouwfunctie verdwijnt; de woonfunctie willen we behouden in de vorm van een (conciërge)woning. Verder voorzien de huidige plannen in een kunstenaarsverblijf voor (tijdelijk) residerende kunstenaars. Zij kunnen gebruik maken van het kunstenaarsatelier, ingericht voor beeldende kunsten. Doel is niet dat de hoeve een permanente galerij voor kunst wordt. Het gaat om sporadische, kleinschalige gelegenheden zoals vernissages. Tot slot voorzien de plannen een multifunctionele ruimte voor o.a. gemeentelijke culturele activiteiten.

't Groot Waterhof is opgevat als een rustige plaats voor kunst, dus geen drukke evenementenlocatie. Er komen geen nieuwe bouwvolumes bij; de omvang van de hoeve vermindert zelfs enigszins en het omliggende landschap krijgt alle kansen. De plannen hieronder lichten een en ander toe.

Landschapsplan_v2.jpg

 magische plek in ere hersteld 

Om de magie van de hoeve en het landschap errond te versterken willen we het landschap in zijn historische context herstellen. Uitgangspunt daarbij is onder meer de Ferrariskaart, waarbij we de omwalling rond de hoeve herstellen. De vierkantshoeve wordt op deze manier opnieuw een waterhof. De omwalling voorzien we van permanent water waardoor een damperige ochtendsfeer ontstaat rond de hoeve. Het kan immers niet de bedoeling zijn om de site te 'verparken'.

 

De historische grachten worden (deels) hersteld, met positief effect op de plaatselijke waterhuishouding. Aan de noordzijde, bij de Molenbeek, komt een zone die sterk kan vernatten. Hier kan overtollig water langzaam infiltreren. In de nattere wintermaanden zal er bijna permanent water staan. 

 onopvallende natuurlijke grenzen 

Aan de natte noordkant vormen de Molenbeek en de moeraszone een natuurlijke afsluiting. Aan de westelijke straatzijde wordt de gevel geflankeerd door bomen. Aan de oost- en zuidkant zorgt een 'ha-ha' voor visuele eenheid met het landschap. Dit is een soort greppel met keermuur die voorkomt dat wild en vee vanuit de weide het landhuis kan bereiken en die vanuit het huis onzichtbaar is.

haha.png
ha-ha = een soort greppel met keermuur

 gewijzigde hoofdfunctie 

Jos Sluys in persinfo.be“Voor moderne landbouw kan dergelijk gebouw niet meer gebruikt worden, dus zocht ik naar een bestemming. De oplossing moest een meerwaarde zijn voor Lennik en het Pajottenland en zeker niet liggen in de 'amusementssector' zoals een feestzaal. Ik kwam met de idee om er een kunstgalerij van te maken, met de mogelijkheid dat een beeldende kunstenaar er tijdelijk zou kunnen inwonen om er zijn creativiteit te tonen. De omgeving van de boerderij, met achteraan de wijde natuur kan dit alleen maar bevorderen. Tevens zou een inwonende conciërge een oogje in het zeil houden. Ook zouden plaatselijke verenigingen er vergaderingen of lezingen kunnen houden.“

Afbeelding16.jpg

maakatelier

Afbeelding17.jpg

multifunctionele ruimte

 aantrekkelijke beeldentuin 

Aan de straatzijde komt een permanente beeldentuin.

gelijkvloers

verdieping

Tekening waterhof (1).jpg
Afbeelding14.png

maakatelier

Afbeelding13.png
Afbeelding12.png

multifunctionele ruimte

exploitatiewoning

Afbeelding15.png

logies voor residential artists

timing.

Vóór Saffelberg Investments de omgevingsvergunning kan aanvragen, moest er eerst een functiewijziging ingediend worden. Dit is in het voorjaar van 2022 gebeurd.

 

Deze eerste stap in het vergunningenproces is negatief geadviseerd. Hierdoor hebben de plannen voor dit cultuurhistorisch erfgoed nog slechts weinig slaagkans.

pers.

Logo-HLN.svg.png

08/01/2023

‘Project KunstBROEDERIJ ’t Groot Waterhof is stopgezet: “Plannen hebben nu nog weinig slaagkans”' - Het Laatste Nieuws

Klik verder

Dia5.JPG

04/01/2023

‘Investeerder trekt stekker uit herontwikkeling Waterhof in Lennik’ - Ring TV

Klik verder

persinfo-logo-og_1578989566.jpg

04/01/2023

'‘Cultureel en ecologisch project KunstBROEDERIJ ’t Groot Waterhof strandt op regeltjes’ - Persinfo

Klik verder

het-nieuwsblad-logo-vector.png

04/01/2023

‘Grote teleurstelling na negatief advies voor kunstenaarsatelier in middeleeuws pachthof: “We wilden deze hoeve een nieuwe toekomst geven, met respect voor de erfgoedwaarde”’ - Het Nieuwsblad

Klik verder

goeiedag-logo-vierkant-400.png

02/03/2022

'Leegstaande vierkansthoeve Het Waterhof wordt omgevormd tot KunstBROEDERIJ 't Groot Waterhof' - Goeiedag

Klik verder

Dia6.JPG

02/02/2022

'Vervallen middeleeuwse hoeve wordt omgebouwd tot atelier voor kunstenaars' - Het Nieuwsblad

Klik verder

Dia5.JPG

01/02/2022

'Opwaardering Het Waterhof' - Nieuws RINGtv (vanaf 15'57'')

Klik verder

Dia4.JPG

01/02/2022

'Leegstaande vierkantshoeve Het Waterhof wordt omgevormd tot KunstBROEDERIJ 't Groot Waterhof' - Het Laatste Nieuws

Klik verder

Dia3.JPG

01/02/2022

Interview met Dirk De Loecker (PLAN+) - Radio Rand

Beluister het interview:

Lees het uitgeschreven interview:

Klik verder

00:00 / 06:21
Dia2.JPG

31/01/2022

'Kansen voor kunst en natuur met KunstBROEDERIJ 't Groot Waterhof' - Persinfo

Klik verder

Dia1.JPG

12/06/2021

'Vervallen Waterhof leeft verder als "Kunstb(R)oederij 't Groot Waterhof" - Persinfo

Klik verder

wanneer?
pers
nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

nieuwsbrief.

bottom of page